Waarom ik lid werd van de Partij voor de Dieren

pvddverkiezingspostertk2017a3_schermresolutie-e69b4e57Ik had nooit verwacht dat ik ooit lid zou worden van een politieke partij. Maar soms heb je het gevoel dat je niet anders kunt. Dat had ik eerder deze week. De hedendaagse gevestigde partijen zijn ziek. Ze polariseren, propageren uitsluitingsdenken en in hun nieuwe partijprogramma’s zetten ze plannen uiteen die onze rechtsstaat aantasten. Gezien de impasse waarin de gevestigde politiek momenteel verkeert, voelde ik me geroepen om me te committeren aan een partij die voluit en zonder gêne haar idealen volgt en die bovendien het grotere plaatje in het oog houdt.

Dat bleek de Partij voor de Dieren te zijn. Gisteren heb ik me aangemeld als lid van deze partij.

Ik vermoed dat nu veel mensen minzaam glimlachend zullen denken dat ik nu volledig van ’t padje geraakt ben. In dit lange artikel wil ik mijn beweegredenen toelichten, in de hoop dat ik daarmee mijn motivatie en mijn visie duidelijk kan maken, maar ook in de hoop dat ik anderen daarmee kan inspireren.

(En ja, ik weet het, het is een lange tekst geworden…)

Doorgaan met het lezen van “Waarom ik lid werd van de Partij voor de Dieren”

Geloof en wetenschap niet in conflict vóór 2004? Een persoonlijke toelichting op mijn Nieuwwij-interview

Afgelopen week verscheen een interview met mij op de website van Nieuwwij.nl. Aanleiding daarvoor was de constatering van de webmaster van Nieuwwij.nl dat er steeds vaker tamelijk agressieve anti-religieuze reacties op de website binnenkwamen, en de vraag was waar dat vandaan kwam. Ik heb in het interview proberen aan te geven dat de situatie tamelijk complex is. In het interview zei ik ook dat ik denk dat met name sinds 2004 de algemene opinie lijkt te zijn geworden dat religie irrationeel is, mede door de discussies die toen losbraken over creationisme en Intelligent Design. Ik heb op die laatste constatering veel reacties gekregen. Ik wil die in dit weblog iets verder toelichten. Het is een lang essay geworden, daarvoor alvast mijn excuses…

Doorgaan met het lezen van “Geloof en wetenschap niet in conflict vóór 2004? Een persoonlijke toelichting op mijn Nieuwwij-interview”

Charles Townes en Intelligent Design

Gisteren werd bekend dat Charles Townes, uitvinder van de laser en Nobelprijswinnaar, op 99-jarige leeftijd is overleden. Townes was in het veld van science and religion geen onbekende, want hij was zelf gelovig en actief om de dialoog tussen geloof en wetenschap op constructieve wijze vorm te geven.

Vanochtend echter berichtte het Katholiek Nieuwsblad dat Townes een voorstander zou zijn van Intelligent Design, de creationistische beweging die probeert Darwins evolutietheorie in diskrediet te brengen en die pleit voor een quasi-wetenschappelijke theorie waarin Gods handelen serieus wordt genomen.

Henk Rijkers, de hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad, staat bekend om zijn idiote creationistische denkbeelden, waarvan hij overtuigd is dat ze orthodox katholiek zijn. Zijn berichtgeving over de ideeën van Townes lijken gebaseerd te zijn op een artikel op de website van de Universiteit van Berkeley.

In eerste instantie lijkt het inderdaad dat Townes ID aanhangt, maar wie goed leest, ziet dat Townes verwijst naar kosmische finetuning en antropische coïncidenties, etc., een idee waar meer wetenschappers mee worstelen. Hij wijst het idee van een multiversum af als een atheïstische uitvinding (iets dat overigens de wetenschapsjournalist en atheïst Amanda Gefter onlangs ook al betoogde), maar hij stelt in dat artikel eveneens:

People who are anti-evolution are working very hard for some excuse to be against it. I think that whole argument is a stupid one.

Wie dus goed leest, ziet dat het Katholiek Nieuwsblad probeert Townes in een bepaalde hoek te drukken. Townes is geen ID-aanhanger, zoals het Katholiek Nieuwsblad stelt, hij wijst de anti-wetenschappelijke beweging van ID volstrekt af en accepteert volledig de evolutietheorie, ofschoon hij inderdaad meent dat de structuur van de kosmos een goddelijk ontwerp laat zien. Maar van een anti-wetenschappelijke, creationistische houding is geen sprake. Sterker nog, op de vraag hoe wetenschap zou moeten omgaan met druk vanuit religieuze hoek, antwoordt Townes voluit:

My answer to that is, we should explore as much as we can. We should think about everything, try to explore everything, and question things. That’s part of our human characteristic in nature that has made us so great and able to achieve so much.

Een topwetenschapper die heel genuanceerd blijkt te zijn, wordt door het Katholiek Nieuwsblad met wat retoriek tot een proponent van een anti-wetenschappelijke beweging gemaakt. Dit laat maar weer eens zien hoe vals het Katholiek Nieuwsblad is. Van serieuze berichtgeving is geen sprake, van stemmingmakerij des te meer.

Ten slotte, voor de geïnteresseerden, hier is nog een mooi artikel van Townes over zijn visie op geloof & wetenschap te vinden (PDF): http://www.asa3.org/ASA/PSCF/2003/PSCF9-03Townes.pdf.

TOEVOEGING: Na nog wat speuren, lijkt het erop dat het Katholiek Nieuwsblad zonder bronvermelding een artikel heeft overgenomen van een ID-website, waarin dezelfde citaten worden genoemd, maar dus volledig uit hun context gerukt: http://www.evolutionnews.org/2015/01/charles_townes_093071.html.

Toevoeging, 11.21 uur: Het blijkt dat Henk Rijkers het artikel op de site van het Katholiek Nieuwsblad naar aanleiding van alle commotie ineens helemaal heeft aangepast. En hij haalt ineens uit naar alle criticasters, alsof die niet goed kunnen lezen en hém (HR) niet goed hebben begrepen…

Toevoeging, 11.47 uur: Henk Rijkers stelt dat ik met modder gooi door te suggereren dat hij zijn artikel heeft aangepast. Rijkers beweert dat het stuk integraal vanochtend zo op de website stond en  niet door hem veranderd is. Het is zijn woord tegen het mijne. Echter, de passage “Even opmerkelijk is dat hij op biologisch niveau, dus wat de ontwikkeling van het leven aangaat, de conventionele darwinistische verklaringen aanvaardde” die nu in het artikel is opgenomen, stond vanochtend nog niet op de site, anders had ik niet de moeite genomen om te reageren en had Cees Dekker niet zo heftig gereageerd. Ook de link naar het Berkeley-artikel (onder “aanvaardde”) stond niet in het artikel (ik kwam dat via Google op het spoor door te zoeken op “Charles Townes Intelligent Design”, de volgende link was die naar Evolution News, dat de directe bron bleek te zijn voor Rijkers artikel). Het is allemaal niet meer te verifiëren, het is mijn woord tegen dat van Rijker, ik laat de conclusies dan ook aan de lezer.

Henk Rijkers noemt Cees Dekker hypocriet. Over misbruik van een positie voor een creationistische stokpaard.

In het verleden ben ik het niet altijd eens geweest met de Delftse nanowetenschapper Cees Dekker. Maar zijn pleidooi voor het behandelen van vraagstukken over geloof en wetenschap binnen de cathechisatielessen kan ik alleen maar aanmoedigen.

Wat schetst mijn verbazing toen vanochtend ineens het Katholiek Nieuwsblad met een grote kop op internet Dekker tot “hypocriet” en een “dwaallicht” verklaart! “Cees Dekker hypocriet in evolutiedebat” kopt de website. Het stuk is – hoe zou het ook anders – van de katholieke creationist en hoofdredacteur Henk Rijkers…

Doorgaan met het lezen van “Henk Rijkers noemt Cees Dekker hypocriet. Over misbruik van een positie voor een creationistische stokpaard.”

Is Dawkins debet aan het succes van creationisten in de VS?

Binnenkort krijgen Amerikaanse scholieren wellicht een creationistisch leerboek aangeboden. Creationisme lijkt in de VS, maar het is tegelijkertijd een globaal fenomeen, te groeien als kool. Hoe kan dat?

Zou het kunnen dat het militante atheïsme van Richard Dawkins, met de centrale boodschap dat geloof en wetenschap water en vuur zijn, hier wellicht iets mee te maken heeft? Even een kort stukje met zo wat gedachten…

Doorgaan met het lezen van “Is Dawkins debet aan het succes van creationisten in de VS?”

Scepticus Piet Borst gooit met modder

Ik ben al weer enige tijd abonnee van het blad Skepter. Ik lees dat meestal met veel plezier, aangezien het toch wel leuke zaken aan de orde stelt. Maar neutraal en kritisch? Nee, dat kan ik toch niet echt zeggen. Toegegeven, er zijn een aantal auteurs die behoorlijk descriptief blijven, zoals Pepijn van Erp. Maar er zijn ook auteurs die af en toe met stevige retoriek behoorlijk uit de bocht vliegen. In de jongste Skepter (26:1, zomer 2013) die ik afgelopen zaterdag op de spreekwoordelijke mat vond, laat Piet Borst maar weer eens zien tot wat voor moddergooien sommige Skepsis-aanhangers zich durven te verlagen…

Doorgaan met het lezen van “Scepticus Piet Borst gooit met modder”

Herman Philipse ziet ruimte voor een God van de gaten en voor Intelligent Design–LET OP AANVULLING

Ik had het bijna gemist, maar werd er vandaag toch ineens op geattendeerd: de atheïst Herman Philipse heeft in een interview in Trouw (pagina 10: “Hoe uitgesproken kunnen gelovige wetenschappers zijn?”) gisteren een vreemde move gemaakt, die ik en een aantal theologen met mij niet begrijpen. Het interview in Trouw was naar aanleiding van de commotie rondom Van Schayck. In het artikel komen Cees Dekker en Herman Philipse aan het woord over de grenzen van wat een wetenschapper mag zeggen. Herman Philipse zegt tamelijk onomwonden dat voor gelovige wetenschappers het prima is als ze een God of the gaps of Intelligent Design aanhangen…

Aanvulling, 21 maart 2013: Vandaag staat inTrouw een rectificatie met de volgende tekst:

Een van die reacties werd opgetekend uit de mond van hoogleraar filosofie Herman Philipse. Dat had niet mogen gebeuren. Prof. Philipse had duidelijk aangegeven alleen te kunnen instemmen met een achtergrondgesprek. Citaten uit dat gesprek zouden alleen met zijn toestemming gebruikt mogen worden. De redactie heeft verzuimd die toestemming te vragen. Waarvoor onze excuses. In het artikel werd prof. Philipse bovendien verbonden aan de verkeerde universiteit; hij is hoogleraar in Utrecht, niet in Leiden.

Dagblad Trouw staat er dus gekleurd op…

Doorgaan met het lezen van “Herman Philipse ziet ruimte voor een God van de gaten en voor Intelligent Design–LET OP AANVULLING”