Archief voor Categorie Politiek

Waarom ik lid werd van de Partij voor de Dieren

pvddverkiezingspostertk2017a3_schermresolutie-e69b4e57Ik had nooit verwacht dat ik ooit lid zou worden van een politieke partij. Maar soms heb je het gevoel dat je niet anders kunt. Dat had ik eerder deze week. De hedendaagse gevestigde partijen zijn ziek. Ze polariseren, propageren uitsluitingsdenken en in hun nieuwe partijprogramma’s zetten ze plannen uiteen die onze rechtsstaat aantasten. Gezien de impasse waarin de gevestigde politiek momenteel verkeert, voelde ik me geroepen om me te committeren aan een partij die voluit en zonder gêne haar idealen volgt en die bovendien het grotere plaatje in het oog houdt.

Dat bleek de Partij voor de Dieren te zijn. Gisteren heb ik me aangemeld als lid van deze partij.

Ik vermoed dat nu veel mensen minzaam glimlachend zullen denken dat ik nu volledig van ’t padje geraakt ben. In dit lange artikel wil ik mijn beweegredenen toelichten, in de hoop dat ik daarmee mijn motivatie en mijn visie duidelijk kan maken, maar ook in de hoop dat ik anderen daarmee kan inspireren.

(En ja, ik weet het, het is een lange tekst geworden…)

Lees de rest van dit artikel »

, , , , , , , , , , , , , , ,

5 reacties

Waarom ik Rouvoet een “mannetje” noemde…

Vandaag kun je op Nu.nl lezen over een interview met André Rouvoet, ooit voorman van de Christenunie, nu voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Om een lang verhaal kort te maken, hij stelt dat als de zorgwet er niet doorkomt, de Zorgverzekeraars het basispakket gaan uitdunnen en/of het eigen risico gaan verhogen.

In mijn ogen is dit gewoon een dreigement, en ik twitterde dan ook: “Zie de lach van Christenunie-mannetje Rouvoet”, wijzend op de foto van een breed grijnzende Rouvoet die bovenaan het artikel stond (een foto die prompt door een minder uitbundige werd vervangen). Ik geef toe, niet echt respectvol naar Rouvoet toe, en dat werd me even later ook door Gert-Jan Segers van de Christenunie min of meer verweten. En hij heeft gelijk.

Lees de rest van dit artikel »

, , , ,

33 reacties

“De vermoeide samenleving”, door Byung-Chul Han (boekbespreking)

We leven in een samenleving die aan vermoeidheid ten onder dreigt te gaan, aldus de Koreaans-Duitse filosoof Byung-Chul Han. Een prestatiesamenleving die door haar transparantie in staat is gebleken om de ultieme droom van het neo-kapitalisme te verwerkelijken: uitbuiting zonder (expliciete) overheersing. Onderdrukking zonder (expliciet) geweld blijkt mogelijk. Een boekbespreking.

Lees de rest van dit artikel »

, , , , , , ,

4 reacties

Samsom, Fresen, Van der Heyde, en wij?

Op Twitter is een grote discussie gaande tussen Diederik Samsom en journalisten Dominique van der Heyde en Ron Fresen. Inzet is de berekening die de laatste twee hebben gemaakt. Eerder vanochtend twitterde Samsom al dat de Volkskrant met de cijfers aan de haal was gegaan. Nu verwijt hij Van der Heyde en Fresen dat ze niet accuraat aan het rekenen zijn.

Ik vind dit een ongelooflijke ontwikkeling, die eens temeer aangeeft hoe failliet het kabinet al is nog voordat het geïnstalleerd is. Samsom verwijt de journalisten dat ze het niet begrijpen, de journalisten stellen dat ze het juist heel goed begrijpen. En wie zit er met de gebakken peren? De burger, die er überhaupt niets meer van begrijpt, omdat ieder nieuwsprogramma en iedere krant met andere berekeningen, cijfers en conclusies komt.

De kloof tussen burger en politiek was nog nooit zo groot als nu. Met dank aan Rutte en Samsom, op wie zoveel Nederlanders (tevergeefs, zo blijkt) hun hoop gevestigd hadden…

Toevoeging: En aan het einde van de dag kijkt Dominique van der Heyde nog eenmaal terug, en concludeert dan:

*Zucht…*

, ,

27 reacties

Dit is géén stemadvies

Voor alle twijfelaars en zwevers, lees ook nog even dit, en bedenk dan dat je bij het stemmen niet de media, maar vooral je eigen idealen mag volgen: https://tasmedes.wordpress.com/2012/09/06/de-media-als-hinderlijkfilter-voor-de-democratie/.

, ,

Een reactie plaatsen

Christenunie stelt: De Islam is onkruid

Een van de redenen waarom ik geen Christenunie stem, is omdat het toch vaak een vorm van SGP-light lijkt. Beluister nou bijvoorbeeld een kandidaat-kamerlid Gert-Jan Segers van de Christenunie (no. 4 op de lijst) die ronduit met het evangelie in de hand de Islam gelijkstelt met onkruid.
Lees de rest van dit artikel »

, , , ,

22 reacties

Verkiezingen 2012: De media als hinderlijk filter voor het democratische proces

Op Twitter merk je goed hoeveel mensen zich beginnen te ergeren aan de rol van de media tijdens deze verkiezingstijd. Iedere avond is er wel ergens op tv een groots georganiseerd verkiezingsdebat, er is geen journaal dat niet uitgebreid ingaat op een slip of the tongue van Rutte of een woeste uithaal van Roemer of een venijnige opmerking van Wilders. Peilingen volgen elkaar in rap tempo op, het maken van peilingen is in deze dagen big business. Maar het lijkt nu toch alsof er een soort van moeheid bij het brede publiek begint in te treden. Mensen worden verkiezingsmoe. Murw geslagen. Door de media.

Ik heb mij de afgelopen dagen zitten afvragen: In hoeverre bevorderen de media eigenlijk de democratie in Nederland? De moeheid van de Nederlanders ontstaat omdat in ieder debat op tv dezelfde poppetjes hun mond opentrekken en hun raar gearticuleerde geblaat laten horen. In ieder debat op tv zijn het dezelfde partijen, namelijk de grote partijen. Als je alleen op radio en tv zou afgaan, zou je haast denken dat de grote partijen de enige spelers in het verkiezingsspel zijn.

Vanochtend stond er een paginagroot artikel in De Volkskrant, waarin ook nog eens nadrukkelijk naar voren kwam dat de kleinere partijen helemaal geen rol van betekenis spelen – nee, dat is niet goed verwoord. Het artikel maakte duidelijk dat de kleinere partijen geen rol van betekenis krijgen toebedeeld door de media. Een woordvoerder van de NOS in het stuk meldde expliciet dat “op journalistieke gronden” (een echte dooddoener, want in dit geval leek het bedoeld om ieder verder vragen de mond te snoeren) was gekozen om debatten te organiseren tussen alleen de grote partijen. De Partij voor de Dieren, SOPN (oftewel: de UFO-partij), de Piratenpartij, en nog wat meer: ze zijn er wel, maar je ziet ze niet. Omdat ze zich van de NOS niet mogen laten zien.

Met andere woorden: terwijl de media bedoeld zijn om het volk te informeren over de verschillende standpunten van partijen, spelen ze in deze verkiezingsstrijd een zeer prominente rol, namelijk dat van filter. De media hebben ervoor gekozen om alleen de grote partijen het woord te geven. Met als gevolg dat je iedere avond voorgekookte debatten ziet (de poppetjes hebben vooraf al precies doorgekregen welke vragen er gesteld zullen worden, dus van onaangename verrassingen is geen sprake), debatten waarin iedere keer dezelfde standpunten voor het voetlicht komen, allerlei holle retoriek die moet verbergen dat de partijen het eigenlijk allemaal met elkaar eens zijn, dat er alleen in de punten en komma’s wat verschil zit – verschillen die bovendien straks als de formatie begint al gauw weer afgevlakt worden, omdat de partijen toch niet kunnen waarmaken wat ze beloven.

Waarom niet verschillende debatten organiseren? Waarom organiseert de NOS niet een groot debat tussen de grote partijen én een afzonderlijk debat tussen woordvoerders van kleinere partijen? Ik zou wel erg nieuwsgierig zijn naar wat de SOPN en de Partij voor de Dieren te zeggen hebben over bepaalde onderwerpen als de zorg en het onderwijs. Het zijn bovendien juist die kleine partijen die kleur geven aan verkiezingsdebatten, we zagen dat ooit al met Pim Fortuyn, die door zijn tegendraadsheid het gevestigde politici verdomd ongemakkelijk maakte. Of durven de grote partijen een dergelijk debat niet aan, omdat kleinere partijen lastige vragen stellen? Willen ze daarom niet op tv debatteren? Of komt het misschien omdat je in die kleinere partijen veel vrouwen prominent op de voorgrond vindt, terwijl ieder verkiezingsdebat op tv door grijze-pakken-mannen wordt gedomineerd en alleen Jolande Sap mag optreden als one of the guys? (Let maar eens op haar stem en intonatie!)

Hoe dan ook, ik heb het gevoel dat de media, en dan met name radio en tv, op dit moment onze democratie geen dienst bewijzen. We leven momenteel niet in een democratie, maar in een mediacratie. Natuurlijk, je mag uit vrije wil op de partij stemmen die je voorkeur heeft. Geen probleem. In dat opzicht leven we nog altijd in een democratie. Maar toch kan niemand ontkennen dat er een milde, vooral retorische dwang door de media wordt uitgeoefend om toch vooral op één van de grote partijen te gaan stemmen. Want dat zijn de enige partijen waar de media actief over informeren. Wie wil weten wat de standpunten van de kleinere partijen zijn, die zal zelf actief aan het zoeken moeten gaan.

Ik hoop dus dat de ergernis van mensen over de verkiezingsstrijd nog wat toeneemt, en dat mensen zich uiteindelijk moegedebatteerd afwenden van de grote partijen. Ik hoop dat dit jaar de opkomst wordt van de kleine partijen. Het zou wat mij betreft een overwinning voor de democratische gedachte betekenen.

,

17 reacties