Het probleem van populisme (column)

Gisteren heb ik Wat is populisme? van de Duitse politieke denker Jan-Werner Müller gelezen (Uitg. Nieuw Amsterdam, ISBN 9789046822364). Een beknopt boekje dat zeer de moeite van het lezen waard is.

Niet alleen omdat populisme een buitengewoon actueel onderwerp is, maar vooral omdat Müller populisme uitstekend in kaart brengt. Müller analyseert de ‘logica van populisme’. Al lezende begon ik te denken over de vraag waar in Nederland het probleem van populisme zit. Waar komt hier de onvrede dat populisme drijft vandaan?

Dat probleem, zo ontdekte ik, zit in wat veel mensen juist als de oplossing beschouwen.

Doorgaan met het lezen van “Het probleem van populisme (column)”

De terugkeer van religie in de filosofie in beeld: Filosoferen over God (boekbespreking)

Het onderwerp van mijn deze week verschenen boek – het vervagen van het onderscheid tussen “geloof” en “ongeloof” – duikt steeds vaker op. Deze week nog kreeg ik een exemplaar toegestuurd van het boekje Filosoferen over God, onder redactie van René van der Rijst.

Het boekje verschijnt in de “Toer Reeks”, een serie boekjes die gesprekken in kerkelijke gemeentes over allerlei thema’s wil stimuleren en verdiepen. Filosoferen over God gaat het over denkers die kenmerkend zijn voor wat wel genoemd wordt “de terugkeer naar religie” en die momenteel in de filosofie opgang maakt. Deze denkers zijn veelal niet-gelovige filosofen die traditionele godsbeelden verwerpen, maar wel de waarde van God en religie erkennen en in hun denken een plaats geven.

Doorgaan met het lezen van “De terugkeer van religie in de filosofie in beeld: Filosoferen over God (boekbespreking)”

Opnieuw een mijlpaal voor mijn weblog!

Afgelopen weekeinde is dit blog opnieuw door de magische grens van 100.000 unieke bezoekers gegaan. In 2013 lukte dit ook al, toen was ik al heel trots, en 2014 is het tweede jaar op een rij dat mijn blog deze grens is overschreden. Ik ben daarover blij en vooral dankbaar, want ofschoon het koele cijfers betreft, betekent het grote aantal unieke bezoekers dat mijn blog blijkbaar wel gewaardeerd wordt. Het grote aantal bezoekers is voor mij een grote stimulans om door te gaan…

Doorgaan met het lezen van “Opnieuw een mijlpaal voor mijn weblog!”

Henri Bergson (1859-1941): een zeer interessante en spirituele denker (boekbespreking)

In zijn tijd was  de Franse filosoof Henri Bergson (1859-1941) een beroemdheid. Hij trok met zijn colleges volle zalen, de taferelen rond zijn publiekslezingen zijn  vergelijkbaar met die rondom popconcerten vandaag. In 1928 kreeg hij zelfs de nobelprijs voor de letterkunde. En toch. Vandaag lijkt Bergson vrijwel vergeten. Of komt daar misschien langzaam verandering in? Joke Hermsen laat in haar filosofische werken over de tijd al zien geïnspireerd te zijn door Bergson. En nu kan iedereen door Bergson geïnspireerd raken. Want onlangs verschenen er twee nieuwe boeken – een inleiding in Bergsons denken, en de eerste Nederlandse vertaling van Bergsons proefschrift – die Bergson voor het Nederlandse publiek toegankelijk maken.

Doorgaan met het lezen van “Henri Bergson (1859-1941): een zeer interessante en spirituele denker (boekbespreking)”

Eindelijk een empirische theorie van de vrije wil! Peter Tse en zijn idee van criteriale oorzakelijkheid.

Vandaag is het tijd voor weer eens wat taaiere filosofische kost. Recentelijk is een nieuw boek verschenen van de Amerikaanse hersenwetenschapper Peter Ulric Tse: The Neural Basis of Free Will: Criterial Causation. Dit interessante, maar moeilijke boek wil bijdragen aan het debat over de vraag of mensen een vrije wil hebben of dat het feitelijk een illusie is, dat we handelingen bewust en uit vrije wil voltrekken.

Het interessante aan dit boek is dat het een empirisch toetsbare hypothese van de vrije wil voorstelt. In de Amerikaanse media is het boek al onthaald als een moderne klassieker die wellicht het debat over de vrije wil zal veranderen.

In het volgende artikeltje – dat oorspronkelijk in het filosofische tijdschrift Sophia verscheen – bespreek ik in het kort de ideeën van Tse. Ik zal een wat langere aanloop nemen om duidelijk te maken wat de positie van Tse’s boek is binnen het filosofische debat over vrije wil. Ook wil ik laten zien dat er interessante parallellen zijn tussen het denken van Tse en dat van de Nijmeegse cognitiefilosoof Marc Slors.

Doorgaan met het lezen van “Eindelijk een empirische theorie van de vrije wil! Peter Tse en zijn idee van criteriale oorzakelijkheid.”

Misschien waren de goden wel buitenaardsen. Een gesprek met Coen Vermeeren over zijn nieuwe ufo-boek

Over precies een week, op 27 maart 2013, verschijnt het boek van de Delftse luchtvaart- en ruimtevaartdeskundige Coen Vermeeren over ufo’s: Ufo’s bestaan gewoon: Een wetenschappelijke visie (Uitgeverij Ankh-Hermes, ISBN 9789020208993, 192 pagina’s, 19,95 euro).

Uitgeverij Ankh-Hermes beschrijft het boek als een standaardwerk op het gebied van ufo’s en als een “pleidooi voor een wetenschappelijke houding t.o.v. onverklaarbare verschijnselen: Wanneer gaat het echte ufo-dossier open?” Het boek wordt onder andere door de econoom prof. dr. Herman Wijffels hoog aangeprezen. Dat maakt natuurlijk nieuwsgierig.

Om alvast iets over het boek en over de ideeën daarin te vernemen, heb ik Coen Vermeeren bereid gevonden tot een korte uitwisseling over zijn ideeën en zijn boek. Een gesprek over ufo’s, de grenzen van het weten, angst, en ‘ancient aliens’…

Doorgaan met het lezen van “Misschien waren de goden wel buitenaardsen. Een gesprek met Coen Vermeeren over zijn nieuwe ufo-boek”

Edgar Andrews: Wie heeft God gemaakt? Een kritische boekbespreking

Onlangs verscheen de Nederlandse vertaling van Who Made God? Searching for a Theory of Everything (Evangelical Press 2010) van de Britse wetenschapper Edgar Andrews. Het boek komt niet uit bij een reguliere uitgeverij, maar bij Uitgeverij Maatkamp (http://uitgeverij.eddymaatkamp.nl), aan de website te zien een tamelijk fundamentalistisch ingestelde uitgeverij onder leiding van Eddy Maatkamp. Het is helaas een boek dat de aanschaf en het lezen niet waard is.

Update, 04/05/2012: Een uitgebreide bespreking en kritiek van het boek is nu HIER (nieuwere blogbijdrage) te vinden. Onderstaande bespreking kan als conclusie van die bespreking worden beschouwd.

Doorgaan met het lezen van “Edgar Andrews: Wie heeft God gemaakt? Een kritische boekbespreking”