Geloof en wetenschap niet in conflict vóór 2004? Een persoonlijke toelichting op mijn Nieuwwij-interview

Afgelopen week verscheen een interview met mij op de website van Nieuwwij.nl. Aanleiding daarvoor was de constatering van de webmaster van Nieuwwij.nl dat er steeds vaker tamelijk agressieve anti-religieuze reacties op de website binnenkwamen, en de vraag was waar dat vandaan kwam. Ik heb in het interview proberen aan te geven dat de situatie tamelijk complex is. In het interview zei ik ook dat ik denk dat met name sinds 2004 de algemene opinie lijkt te zijn geworden dat religie irrationeel is, mede door de discussies die toen losbraken over creationisme en Intelligent Design. Ik heb op die laatste constatering veel reacties gekregen. Ik wil die in dit weblog iets verder toelichten. Het is een lang essay geworden, daarvoor alvast mijn excuses…

Doorgaan met het lezen van “Geloof en wetenschap niet in conflict vóór 2004? Een persoonlijke toelichting op mijn Nieuwwij-interview”

Het geheime logboek van topnerd Tycho (boekbespreking)

Verschillende auteurs hebben het thema van “geloof en wetenschap” in romans proberen te verpakken, met wisselend succes. Het is een lastig thema, omdat het zo abstract is.

Het mag dan ook gerust en mijlpaal genoemd worden dat de christelijke kinderboekenschrijfster Corien Oranje erin is geslaagd om met fysicus Cees Dekker een kinderboek te schrijven over deze problematiek.

En weet je wat? Het is een heel goed boek geworden!

Doorgaan met het lezen van “Het geheime logboek van topnerd Tycho (boekbespreking)”

Henk Rijkers noemt Cees Dekker hypocriet. Over misbruik van een positie voor een creationistische stokpaard.

In het verleden ben ik het niet altijd eens geweest met de Delftse nanowetenschapper Cees Dekker. Maar zijn pleidooi voor het behandelen van vraagstukken over geloof en wetenschap binnen de cathechisatielessen kan ik alleen maar aanmoedigen.

Wat schetst mijn verbazing toen vanochtend ineens het Katholiek Nieuwsblad met een grote kop op internet Dekker tot “hypocriet” en een “dwaallicht” verklaart! “Cees Dekker hypocriet in evolutiedebat” kopt de website. Het stuk is – hoe zou het ook anders – van de katholieke creationist en hoofdredacteur Henk Rijkers…

Doorgaan met het lezen van “Henk Rijkers noemt Cees Dekker hypocriet. Over misbruik van een positie voor een creationistische stokpaard.”

Cees Dekker wint de Reijer Hooykaasprijs–is dat goed nieuws voor geloof en wetenschap in Nederland?

Via Twitter (zie HIER en HIER) vernam ik zojuist dat de Delftse wetenschapper Cees Dekker – voor velen nog bekend (of berucht) vanwege zijn positieve verhouding tot Intelligent Design en later vanwege zijn “bekering” tot theïstische evolutie – de Reijer Hooykaasprijs gewonnen heeft. Volgens een van de tweets van Martine van Veelen is Dekker daarmee “de meest inspirerende christelijke wetenschapper van de afgelopen jaren”. Ofschoon ik Dekker uiteraard feliciteer bij deze erkenning, zet ik in meer algemene zin toch mijn vraagtekens bij deze nominatie. Ik vrees namelijk dat de wijze van opereren van ForumC momenteel het debat over geloof en wetenschap alleen maar meer polariseert. Een kritisch essay…

Doorgaan met het lezen van “Cees Dekker wint de Reijer Hooykaasprijs–is dat goed nieuws voor geloof en wetenschap in Nederland?”

Cees Dekker (red), “Geleerd en gelovig”

De Delftse nanofysicus Cees Dekker, die vooral bekend werd door zijn positieve uitlatingen over Intelligent Design en door zijn vele tv-optredens in EO-programma’s, heeft voor dit boek ruim twintig wetenschappers weten te strikken om een persoonlijk artikel te schrijven over hoe zij de relatie zien tussen hun wetenschappelijke werk en hun persoonlijk geloof. Aan het woord komen natuurwetenschappers, maar ook managers, psychologen, historici, filosofen en zowaar een aantal theologen. Allen zijn het geleerden met een indrukwekkende staat van dienst. De verhalen zijn persoonlijk van aard en vaak biografisch opgezet, to the point en bijzonder toegankelijk geschreven. Hier staat niet de wetenschap centraal, maar de persoon van de wetenschapper.

Dit boek ontkracht iedere claim dat geloof en wetenschap in conflict met elkaar zouden verkeren, want geen van de schrijvers ziet brood in de conflictstelling. Alle bijdragen laten zien hoe geloof en wetenschap elkaar in de ervaring van deze wetenschappers versterken en inspireren. Cees Dekker, die de redactie van dit boek geheel voor eigen rekening nam, neemt in zijn eigen indrukwekkende bijdrage drastisch afstand van Intelligent Design en kiest de kant van ‘theïstische evolutie’.

Ik heb me vaak kritisch over Dekker uitgelaten, maar dit boek is ronduit indrukwekkend. Daar komt bij dat ik een heel aantal van de wetenschappers die in dit boek aan het woord komen persoonlijk ken of wel eens ontmoet heb, wat voor mij dit boek toch een bijzonder aura verleent. Het siert deze wetenschappers dat ze zich kwetsbaar durven op te stellen door zulke persoonlijke verhalen te vertellen. Ook objectief bekeken is dit tot nu toe Dekkers beste boek, mooi vormgegeven met ruime bladspiegel en geïllustreerd met mooie portretfoto’s. Een boek wat het verdient om door een breed publiek gelezen te worden. Echt Cees, mijn complimenten!

Kampen: Uitgeverij Ten Have 2008. ISBN 9789025958947. € 24,90.

Hier te bestellen: http://www.wevervanwijnen.nl/top10uitgebreid.asp?isbn=9789025958947.

Opnieuw Cees Dekker over evolutie!

Vandaag (maandag 3 november) publiceert het Reformatorisch Dagblad opnieuw een interview met Cees Dekker, waarin hij verder uitlegt wat hij onder “theïstische evolutie” (TE) verstaat. Het artikel is een vervolg op een eerder interview waarin hij creationisme onhoudbaar noemt en expliciet zegt geen conflict te zien tussen de evolutietheorie en het christelijk geloof. Blijkbaar heeft dat eerder interview een aantal vragen opgeroepen, waar vandaag verder op wordt ingegaan.

Wat Dekker nu onder “theïstische evolutie” verstaat, blijkt geheel in lijn te zijn met wat John Haught, Arthur Peacocke, Ted Peters, e.v.a. erover hebben geschreven:

Inmiddels noemt Dekker zich een theïstische evolutionist. „God is Schepper en Zijn scheppingswerk heeft Hij voltrokken door middel van evolutionaire processen.” De gegevens uit de genetica wijzen erop dat allerlei soorten mensapen van een gezamenlijke ouder afstammen. Samen met andere constateringen heeft dat Dekker ervan overtuigd dat het leven is ontstaan door geleidelijke evolutie. Hij beschouwt God wel als Schepper, maar niet als Ontwerper, want in de ogen van Dekker kiest God ervoor om grotendeels via secundaire oorzaken te scheppen, volgens processen die voldoen aan natuurwetten.

Met andere woorden, het evolutieproces zelf is Gods handelen. De ID-beweging, en met name William Dembski, heeft zich zeer negatief over TE uitgelaten. Immers, TE accepteert de Darwiniaanse evolutietheorie volledig en onvoorwaardelijk (hoewel TE de atheïstische implicaties zoals die getrokken worden door Dennett, Dawkins e.a. verwerpt).

Ook dat de huidige mens een lange evolutionaire geschiedenis heeft, wordt door Dekker volledig geaccepteerd. De Bijbel wordt door hem als “symbolisch en literair” werk beschouwd.

Het hele artikel ademt een frisse herpositionering van Dekker, waarmee ik hem (opnieuw) complimenteer.

Engelstalige boeken over theïstische evolutie zijn te vinden in mijn “Amazon aStore”.

Een pluim voor Cees Dekker

Ik heb me op mijn weblog in het verleden wel eens kritisch geuit over Cees Dekker, maar vandaag moet ik hem toch echt een oprecht compliment maken.

In een interview met het Reformatorisch Dagblad (zie HIER; niet op zondag raadpleegbaar) komt hij er ronduit voor uit dat hij de laatste jaren is opgeschoven: de evolutietheorie is niet noodzakelijkerwijs in conflict met het christelijk geloof, en ook betuigt hij zich erg kritisch over Intelligent Design!

Creationisme, zegt hij in hetzelfde interview, is wetenschappelijk niet houdbaar. Dekker noemt zichzelf “theïstisch evolutionist” en daarmee neemt hij plaats in de lange rij van theologen en natuurwetenschappers als bijvoorbeeld John Haught en Theodosius Dobzhansky.

Tegelijkertijd keert hij zich ook tegen het merendeel van de lezers van het RD en het ND. Zijn eigen evangelicale achterban zal zijn standpunt over de evolutietheorie en tegen het creationisme niet delen. Hij steekt daarmee zijn nek uit, en ik vind dat een compliment waard!

Zie verder: http://www.refdag.nl/artikel/1370571/Darwin+feiten+en+cijfers.html 

en

http://www.refdag.nl/artikel/1370567/Front+tegen+darwinisme+is+
verdeeld.html
.

———————————————————————————————

AANVULLING, 03-11-2008: Je kunt HIER lezen over een vervolginterview met Cees Dekker…