Arnold Ziegelaar: Oorspronkelijk bewustzijn (boekbespreking)

In 2015 verraste de filosoof Arnold Ziegelaar met zijn mystiek-filosofische boek Aardse mystiek: Inleiding in de filosofie van de verwondering. (Ik besprak dat boek voor Nieuwwij.nl,)Nu is Ziegelaar terug, met een boek dat zo mogelijk een nog indrukwekkender boek: Oorspronkelijk bewustzijn. In dit boek pakt Ziegelaar het raadsel van het bewustzijn op met een gretigheid die in Nederland ongekend is. Wat is bewustzijn? Hoe is er doorheen de geschiedenis over bewustzijn gedacht? En kunnen we bewustzijn natuurwetenschappelijk doorgronden?

Doorgaan met het lezen van “Arnold Ziegelaar: Oorspronkelijk bewustzijn (boekbespreking)”

Peter Trawny: Heidegger en de mythe van de Joodse wereldsamenzwering (Boekbespreking)

De Duitse filosoof Peter Trawny is nauw betrokken bij de redactie van de academische uitgave van Martin Heideggers verzamelde werken. In 2014 ontstond enorme ophef toen het deel Überlegungen (“Overdenkingen”) werd gepubliceerd, de eerste van de reeks Schwarze Heften (“Zwarte Schriften”). De “Zwarte Schriften” zijn een serie van 34 schriften waarin Heidegger in de periode tussen 1930 en 1970 ideeën uitwerkte.

De serie blijkt niet compleet, het eerste deel blijkt verdwenen. Het gaat hier bovendien niet om aantekeningenboekjes, maar om uitgewerkte filosofische teksten. (Waarvan ook de kladversies verdwenen zijn.)

Heidegger leek de “Zwarte Schriften” als fundament voor zijn denken te beschouwen. Ze zijn dus belangrijk voor de interpretatie van zijn oeuvre. Het zijn ook persoonlijke filosofische teksten. Waar Heidegger zichzelf in de rest van zijn werk op de achtergrond stelt, staat hij als auteur en denker in deze schriften juist op de voorgrond. En juist dan laat Heidegger zich van zijn gruwelijkste kant zien. Zijn denken lijkt geïmpregneerd te zijn door antisemitisme, zo laat Trawny zien in zijn baanbrekende boek, dat nu in Nederlandse vertaling voorligt.

Doorgaan met het lezen van “Peter Trawny: Heidegger en de mythe van de Joodse wereldsamenzwering (Boekbespreking)”

“Analytische filosofie: Een inleiding” door Chris Buskes & Herman Simissen (red.). (boekbespreking)

Soms worden er boeken aangekondigd waar ik haast niet op kan wachten. Analytische filosofie: Een inleiding was zo’n boek. Ik wist dat er in het Nederlands geen boek verkrijgbaar was dat vergelijkbaar zou zijn met deze inleiding in de analytische wijsbegeerte, en dus was ik zeer benieuwd wat de kwaliteit ervan zou zijn.

Nu heb ik het boek. En ik heb het gelezen.

Tijd dus om het boek te bespreken om te zien of de hoge verwachtingen terecht zijn gebleken…

Doorgaan met het lezen van ““Analytische filosofie: Een inleiding” door Chris Buskes & Herman Simissen (red.). (boekbespreking)”