Pouwel Slurink, sociobiologie, en de zinzoekende aap. (boekbespreking)

Wat voor implicaties heeft de evolutietheorie voor onze levensbeschouwing – dat wil zeggen, voor onze noties van cultuur, moraal en religie? De Nijmeegse filosoof Pouwel Slurink heeft hierover een boek geschreven dat weliswaar interessant is, tot denken aanzet, maar ook speculatief is en zeker niet bij iedereen in de smaak zal vallen.

Aap zoekt zin is een filosofieboek, geen biologieboek. Het is een boek dat vele lijnen uit de “sociobiologie” (wat vandaag de dag “evolutionaire psychologie” heet) bijeenbrengt en zo toch een aanzet tot een evolutionistische levensbeschouwing presenteert, waarin god of goden geen plaats hebben, maar waarin de zinzoekende apen die wij zijn centraal staan. Of zijn wij misschien slechts voertuigen voor onze genen?

Een bespreking…

Doorgaan met het lezen van “Pouwel Slurink, sociobiologie, en de zinzoekende aap. (boekbespreking)”

Was Thomas van Aquino al een “evolutionaire denker”?

Matt Rossano, de auteur van Supernatural Selection: How Religion Evolved (Oxford University Press 2010), schrijft vandaag in een blog voor de Huffington Post over de denkbeelden van Thomas van Aquino (1225-1274). Een interessant stuk, waarin hij reflecteert over de vraag of Thomas, als hij vandaag nog zou leven, de evolutietheorie en met name evolutionaire psychologie zou accepteren. Rossano laat aan de hand van een aantal citaten zien hoe Thomas toch een tamelijk “evolutionaire” mensvisie lijkt te hebben. Ook laat hij zien dat Thomas van mening was dat de menselijke moraal een natuurlijk fenomeen was (en dus geen product van religie). Rossano concludeert uiteindelijk:

His [i.e. Thomas’] writings suggest a mind already resonating with many evolutionary concepts. My sense is that Aquinas, like Aristotle and Albert before him, was just too curious and too smart not be at the intellectual vanguard wrestling with exciting new knowledge. Limping weakly behind with whiny unimaginative creationists would have been far too boring for a mind such as his.

Ofschoon een dergelijk blogje veel te kort door de bocht is, zet het aan tot nadenken en zou ik benieuwd zijn in hoeverre een grondigere bestudering van Thomas’ ideeën en hedendaagse evolutionaire ideeën tot meer overeenkomsten (én verschillen) laten zien. De toekomst zal het wellicht leren.

Lees hier Rossano’s blog: http://www.huffingtonpost.com/matt-j-rossano/thomas-aquinas-evolution_b_757973.html.

Een aanzet tot een theologie van evolutie – deel 3 (slot)

Gisteren en eergisteren verscheen op mijn blog de eerste twee delen van mijn “drieluik” waarin ik een paar bescheiden aanzetten geef tot een theologie van evolutie (zie Deel 1 en Deel 2) Vandaag verschijnt het derde en daarmee laatste deel, waarin het mensbeeld en de christologie centraal staan, en waarin aan het eind de grote lijnen in een samenhangend geheel worden samengebracht.

Doorgaan met het lezen van “Een aanzet tot een theologie van evolutie – deel 3 (slot)”

Een aanzet tot een theologie van evolutie – deel 1

Vorige week woensdag hield ik in Groningen voor het Groninger Studenten Pastoraat een lezing waarin ik een aantal aanzetten gaf tot een theologie van evolutie. De studenten vonden de lezing lastig (begrijpelijk), maar ook zodanig stimulerend dat er talloze vragen kwamen en er naderhand onder het genot van een biertje (en een watertje voor mij, aangezien ik nog twee uren moest rijden) nog druk werd nagesproken over de lezing. Ik kreeg echter ook de vraag of de tekst van de lezing beschikbaar kon worden gesteld, zodat de studenten die nog eens op hun gemak konden bestuderen. Ik heb daarop besloten om de lezing als een serie blogjes te publiceren op mijn weblog. Vandaag verschijnt de eerste aflevering, de inleiding van een serie van in totaal drie blogjes. De komende dagen zullen de overige twee afleveringen verschijnen.

Doorgaan met het lezen van “Een aanzet tot een theologie van evolutie – deel 1”

Henk Rijkers noemt Cees Dekker hypocriet. Over misbruik van een positie voor een creationistische stokpaard.

In het verleden ben ik het niet altijd eens geweest met de Delftse nanowetenschapper Cees Dekker. Maar zijn pleidooi voor het behandelen van vraagstukken over geloof en wetenschap binnen de cathechisatielessen kan ik alleen maar aanmoedigen.

Wat schetst mijn verbazing toen vanochtend ineens het Katholiek Nieuwsblad met een grote kop op internet Dekker tot “hypocriet” en een “dwaallicht” verklaart! “Cees Dekker hypocriet in evolutiedebat” kopt de website. Het stuk is – hoe zou het ook anders – van de katholieke creationist en hoofdredacteur Henk Rijkers…

Doorgaan met het lezen van “Henk Rijkers noemt Cees Dekker hypocriet. Over misbruik van een positie voor een creationistische stokpaard.”

Frans de Waal: De Bonobo en de Tien Geboden (boekbespreking)

Wow, wat een boek, ik kan niet anders zeggen! Ik wist in eerste instantie niet helemaal wat ik ervan moest verwachten. Ik ken Frans de Waal lang genoeg dat ik niet verwachtte dat hij een Dawkins-achtig atheïstisch pamflet zou schrijven. Maar toen ik eenmaal aan het boek begon, werd mij al snel duidelijk dat het van een on-Amerikaanse nuchterheid is, luchtig, relativerend zonder relativistisch te worden – en dat in een tijd dat zelfs in een tolerant land als Nederland de gemoederen hoog oplopen wanneer religie in het publieke debat opduikt.

Doorgaan met het lezen van “Frans de Waal: De Bonobo en de Tien Geboden (boekbespreking)”