De terugkeer van religie in de filosofie in beeld: Filosoferen over God (boekbespreking)

Het onderwerp van mijn deze week verschenen boek – het vervagen van het onderscheid tussen “geloof” en “ongeloof” – duikt steeds vaker op. Deze week nog kreeg ik een exemplaar toegestuurd van het boekje Filosoferen over God, onder redactie van René van der Rijst.

Het boekje verschijnt in de “Toer Reeks”, een serie boekjes die gesprekken in kerkelijke gemeentes over allerlei thema’s wil stimuleren en verdiepen. Filosoferen over God gaat het over denkers die kenmerkend zijn voor wat wel genoemd wordt “de terugkeer naar religie” en die momenteel in de filosofie opgang maakt. Deze denkers zijn veelal niet-gelovige filosofen die traditionele godsbeelden verwerpen, maar wel de waarde van God en religie erkennen en in hun denken een plaats geven.

Doorgaan met het lezen van “De terugkeer van religie in de filosofie in beeld: Filosoferen over God (boekbespreking)”

“Analytische filosofie: Een inleiding” door Chris Buskes & Herman Simissen (red.). (boekbespreking)

Soms worden er boeken aangekondigd waar ik haast niet op kan wachten. Analytische filosofie: Een inleiding was zo’n boek. Ik wist dat er in het Nederlands geen boek verkrijgbaar was dat vergelijkbaar zou zijn met deze inleiding in de analytische wijsbegeerte, en dus was ik zeer benieuwd wat de kwaliteit ervan zou zijn.

Nu heb ik het boek. En ik heb het gelezen.

Tijd dus om het boek te bespreken om te zien of de hoge verwachtingen terecht zijn gebleken…

Doorgaan met het lezen van ““Analytische filosofie: Een inleiding” door Chris Buskes & Herman Simissen (red.). (boekbespreking)”

Buitenaards leven en nieuwe ontwerpargumenten – mijn opiniebijdrage in de Volkskrant

Vandaag staat er van mijn hand een opiniebijdrage in de Volkskrant. Over buitenaards leven, atheïsme en nieuwe ontwerpargumenten (overigens géén pleidooi voor Intelligent Design-achtige constructies).

Het artikel is ook online te vinden: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3567641/2013/12/24/Tuur-naar-boven-en-de-twijfel-slaat-weer-toe.dhtml.

“God bewijzen” door Stefan Paas en Rik Peels (boekbespreking, extern)

Vandaag verscheen mijn recensie van het boek God bewijzen van Stefan Paas en Rik Peels. Voor de verandering eens niet op mijn weblog, maar op de steeds interessanter wordende website van “De Bezieling”. Mijn eindoordeel van dit boek: “Het boek behoort tot de beste populariserende godsdienstwijsgerige werken die in Nederland ooit zijn gepubliceerd”. Lees verder:

http://www.debezieling.nl/atheisme-onredelijk-en-sociaal-ongewenst/

(P.s. de kop boven de recensie weerspiegelt niet mijn eigen mening, maar die van Paas & Peels.)

Eindelijk een empirische theorie van de vrije wil! Peter Tse en zijn idee van criteriale oorzakelijkheid.

Vandaag is het tijd voor weer eens wat taaiere filosofische kost. Recentelijk is een nieuw boek verschenen van de Amerikaanse hersenwetenschapper Peter Ulric Tse: The Neural Basis of Free Will: Criterial Causation. Dit interessante, maar moeilijke boek wil bijdragen aan het debat over de vraag of mensen een vrije wil hebben of dat het feitelijk een illusie is, dat we handelingen bewust en uit vrije wil voltrekken.

Het interessante aan dit boek is dat het een empirisch toetsbare hypothese van de vrije wil voorstelt. In de Amerikaanse media is het boek al onthaald als een moderne klassieker die wellicht het debat over de vrije wil zal veranderen.

In het volgende artikeltje – dat oorspronkelijk in het filosofische tijdschrift Sophia verscheen – bespreek ik in het kort de ideeën van Tse. Ik zal een wat langere aanloop nemen om duidelijk te maken wat de positie van Tse’s boek is binnen het filosofische debat over vrije wil. Ook wil ik laten zien dat er interessante parallellen zijn tussen het denken van Tse en dat van de Nijmeegse cognitiefilosoof Marc Slors.

Doorgaan met het lezen van “Eindelijk een empirische theorie van de vrije wil! Peter Tse en zijn idee van criteriale oorzakelijkheid.”

Opnieuw: Wat is Theologie?

Naar aanleiding van het recente stuk van Peter Nissen over de sombere toekomst voor de geesteswetenschappen in het algemeen en voor theologie in het bijzonder, kreeg ik een aantal reacties van (vooral) atheïsten die menen dat theologie eigenlijk zou moeten verdwijnen van de universiteit. Een al behoorlijk oude discussie, waarbij vaak behoorlijk achterhaalde wetenschapsconcepten een rol spelen.

Veel mensen hebben maar rare ideeën over wat wetenschap zou moeten zijn en nog vreemdere ideeën over wat theologie zou zijn. Het blijkt toch nodig om iedere keer maar weer uit  te leggen wat de meeste theologen vandaag de dag onder “theologie” verstaan. Ik doe dat hieronder, door middel van een behoorlijk herziene versie van een blogbijdrage die ik in 2008 al eens publiceerde. Doorgaan met het lezen van “Opnieuw: Wat is Theologie?”