Jochemsen en De Vries nog een keer: Wat zijn mijn motieven in deze zaak?

Afgelopen zaterdag werd ik gebeld door een journalist van Trouw, die een artikel wilde schrijven over de dubieuze adviesfunctie van Jochemsen en De Vries bij de Stichting De Oude Wereld. Aanleiding was mijn blog van vorige week. Toen de journalist belde, wist ik al dat er deze week een balletje zou gaan rollen. Gisteren verscheen het artikel op de site van Trouw, en vandaag staat er ook een stuk in de gedrukte krant.

Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat de WUR een onderzoek zou gaan instellen (wat overigens gewoon neerkomt op: even een gesprek voeren). Ik verwacht overigens niet dat er consequenties zullen volgen. De Vries kan blijven zitten, de TU Delft lijkt het allemaal weinig te kunnen schelen. Met Jochemsen zal uiteindelijk ook weinig gebeuren, vermoed ik.

Maar wil ik dat er consequenties volgen? Ik kreeg via Twitter en Facebook allerlei vragen over wat ik er uiteindelijk mee win, met deze “heksenjacht” op “gelovige hoogleraren”. Ik had verwacht dat het wel duidelijk zou zijn. Maar niet dus. Ik zal dus nog een keer mijn best doen om het uit te leggen.

Doorgaan met het lezen van “Jochemsen en De Vries nog een keer: Wat zijn mijn motieven in deze zaak?”

Nederlandse hoogleraren die zich voor creationisme inzetten: Moeten universiteiten dat tolereren?

Het was me tot nu toe ontgaan, maar vanochtend kwamen er al allerlei berichten langs dat de Stichting De Oude Wereld bezig is met de oprichting van een “Wetenschappelijk Instituut” (BRON en BRON).

Op 15 maart a.s. zal een congres georganiseerd worden, waaraan ook de SGP haar medewerking verleent in de persoon van kamerlid Bisschop, waar de plannen gepresenteerd gaan worden. (Momenteel is de informatie HIER te vinden.)

Mijn eerste reactie was: dat wetenschappelijke instituut moet een 1-aprilgrap zijn. Een wetenschappelijk instituut dat creationisme wil propageren, is wat mij betreft een contradictio in terminis. Maar dat bleek nog niet het ergste…

Doorgaan met het lezen van “Nederlandse hoogleraren die zich voor creationisme inzetten: Moeten universiteiten dat tolereren?”

“Schepping, evolutie of een ‘docta ignorantia’?” Een gastbijdrage door Marc de Vries

Zojuist ontving ik van Marc de Vries een tekst die zijn positie moet verhelderen. De tekst is nu als gastbijdrage opgenomen. Alleen de kop en aanhef zijn van mijn hand, de overige tekst is volledig afkomstig van De Vries. Ik onthoud mij van commentaar, de tekst moet voor zich spreken. Ik denk wel dat de conclusie gerechtvaardigd is dat, ofschoon zijn sympathieën duidelijk in de richting van het creationisme neigen, hij geen creationist in strikte zin genoemd kan worden.  Doorgaan met het lezen van ““Schepping, evolutie of een ‘docta ignorantia’?” Een gastbijdrage door Marc de Vries”

De discussie over Marc de Vries: Verdraait het Reformatorisch Dagblad de zaak?

Gisteren blogde ik over de Delftse hoogleraar Marc de Vries en zijn vermeende creationistische sympathieën. Oké, ik geef toe, ik was wat uitgesprokener over zijn visie. Ik baseerde me daarbij op de weergave van zijn lezing zoals die op de site van het Reformatorisch Dagblad was geplaatst. Vanochtend kreeg ik van een gestoken De Vries een felle repliek terug. Het lijkt erop dat de lezing van De Vries genuanceerder was dan het Reformatorisch Dagblad suggereert. Even een tussenstand van een ontluikende discussie… Doorgaan met het lezen van “De discussie over Marc de Vries: Verdraait het Reformatorisch Dagblad de zaak?”

Universiteit Delft verwerpt “ufo-geloof”, maar promoot creationisme?

Onlangs kwam in het nieuws dat “ufo-gelovige” Coen Vermeeren door de Universiteit van Delft onder curatele is gesteld. Privé mag hij in ufo’s geloven, maar zoiets mag hij niet in zijn werk verkondigen, zo luidt het devies. Wat raar dat ik dan vanochtend op de site van het Reformatorisch Dagblad een artikel lees over een lezing die Marc de Vries, hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte aan de TU Delft het afgelopen weekend op een creationistisch congres in Almere heeft gegeven…

Doorgaan met het lezen van “Universiteit Delft verwerpt “ufo-geloof”, maar promoot creationisme?”

Als wetenschap niet de basis is voor geloof, wat dan wel?

Vandaag staat er in het Reformatorisch Dagblad een artikel waarin de Delftse filosoof Marc J. de Vries theologen waarschuwt om niet al te stellige uitspraken te doen over bijvoorbeeld de evolutie. Wetenschap is veranderlijk, en het is gevaarlijk om daar je geloofs op te bouwen. Helemaal mee eens. Maar toch, vervolgens lijkt er bij De Vries’ betoog toch was mis te gaan. Draait het bij geloof wel om zekerheid? Of zou vertrouwen centraal moeten staan? En vertrouwen waarin? Een paar reflecties uit de losse pols…

Doorgaan met het lezen van “Als wetenschap niet de basis is voor geloof, wat dan wel?”